Rupesin miettimään mitkä olivat naimisiinmenon ikärajat  "ennenvanhaan". Nuoruudessani mentiin usein naimisiin vanhempien luvalla tai joskus presidentinluvalla. Itselleni muistiin poimin joitakin tietoja sukututkimuskeskustelupalstan arkistosta .   

http://suku.genealogia.fi/archive/index.php/t-8866.html

Naimaikä oli 1734 valtakunnan lain mukaan naisilla 15 ja miehellä 21 vuotta, jollei kuningas perustellusta syystä antanut lupaa avioitumiseen tätä nuoremmille. Edellinen taisi aiemmin olla 14 vuotta,
 

Pieksämäellä

Tyttärien kaste- ja vihkimerkinnät ovat myös säilyneet:
Eva, kast. 10.6.1721, vih. laskiaisena 1734, esikoinen Adam s. 24.12.1736
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/pieksamaki/rippikirja_1721-1724_tk1411/68.htm
Elin, s. 4.3.1725, vih. 24.12.1738, esikoinen Nils s. 28.1.1740
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/pieksamaki/rippikirja_1721-1724_tk1411/86.htm
 

Sukututkimuksen jatko-opas (SSS 2008) sivulta 19:
- Mikael Agricolan kirkkokäsikirja v. 1549 edellytti miehen olevan vähintään 14v ja naisen 13v.
- 1600-luvun jälkipuoliskolla miesten alin vihkimisikä oli jo 18v ja naisten 14v
- Vuoden 1686 kirkkolaki edellytti molemmilta "laillista ikää"
- Vuoden 1734 laki määräsi miehen alimmaksi avioliittoiäksi 21v ja naisen 15v, mutta antoi sitä nuoremmille mahdollisuuden hakea kuninkaalta erivapautta
- Myöhemmin 1700-luvulla miesten alin naimaikä laskettiin 18v
- 1911 naisetn naimaikä nostettiin 17v ja myöhemmin se on nostettu 18v.
 

Kirkkojärjestyksen 1571 ja -lain 1686 mukaan alin avioliittoikä oli 14 ja 13 vuotta (ilmeisesti tytöille tuo 13). Vuodesta 1721 lähtien täysi-ikäisiä tässä suhteessa olivat miehet 21-, naiset 15-vuotiaina.
 

Vuoden 1734 lain naimakaaren 6 §:ssä on mielenkiintoinen poikkeus muualla laillisesta naimaiästä:
"Lapinmaan yhteisen kansan erityisiin oloihin nähden on Knk. Maj. katsonut hywäksi määrätä, että kun Lapin mies on täyttänyt 17 tahi 18 vuotta ja ennen on ollut koulussa ja siellä oppinut kristinopinkappaleensa sekä sitten ahkerasti käynyt jumalanpalweluksessa ja katekismustutkinnoissa, taikka jos hän muutoin on oppinut wälttäwästi lukemaan kirjaa ja käsittämään tarpeellisimmat kristinopinkappaleet, niin hänen olkoon lupa mennä awioliittoon...